SMVherning

Generalforsamlingen 2020

 

GRUNDET CORONAVIRUS LAVES VORES GENERALFORSAMLING OM TIL KUN AT OMFATTE SELVE GENERALFORSAMLINGEN HOS ADVOKATFIRMAET DAHL, KAJ MUNKS VEJ 4, 7400 HERNING DEN 18. MARTS KL. 17.00, UDEN UNDERHOLDNING OG SPISNING – ØNSKER DU STADIG AT DELTAGE, SÅ TILMELD DIG PÅ MAIL.

Tilmelding skal ske til Conny Sørensen på: CS@ERHVERVSRAADET.DK

Offentlig indkøbspolitik er også erhvervspolitik.

Når målet for den danske erhvervspolitik er at fremme selvstændighed, styrke kreativitet og innovation og samtidig have
høj konkurrence på markedet, er det nødvendigt, at kommunernes indkøb indrettes, så de bedst muligt understøtter disse mål.

Bygge- og anlægsvirksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner.

Her er en liste med virksomheder med over 10 ansatte indenfor bygge- og anlægsbranchen i Herning kommune og 
Ikast-Brande kommune. Formålet med listen er at synliggøre bygge- og anlægsvirksomheder for totalentreprenører
og andre med store byggeopgaver i hele 
Danmark og eventuelt internationalt. 

Vækstforum i Region Midtjylland

Gennem Vækstforum har vi mulighed for at få indflydelse på den
fremtidige erhvervsudvikling og -politik i Region Midtjylland

Herning & Ikast Håndværker- og Industriforening bliver til SMVherning

 

Alle SMV’er skal være velkomne i Herning & Ikast Håndværker- og Industriforening, der derfor skifter navn: ”Vi skal vise, at vi favner bredere,” siger bestyrelsesmedlem Ellen Marie Vestergaard.

Fremover skal erhvervslivet i Herning ikke til fyraftensmøder og netværksarrangementer i Herning & Ikast Håndværker- og Industriforening. Det skal de i stedet i SMV Herning, som foreningen på en ekstraordinær generalforsamling den 30. april skiftede navn til. Ligesom andre af landets stolte Håndværker- og Industriforeninger, konstaterer foreningen, at verden har ændret sig og at mange små og mellemstore virksomheder er kommet til indenfor andre brancher, siden den blev etableret i 1876.

”I dag findes SMV’er indenfor mange brancher og vi har alle mange af de samme behov og udfordringer. Derfor mener vi, at vi skal følge med tiden og vise at vi repræsenterer en bredere kreds af medlemmer. Alle Hernings-egnens SMV’er skal kunne spejle sig i vores forening,” forklarer bestyrelsesmedlem i SMV Herning, Ellen Marie Vestergaard og peger på, at foreningen med beslutningen melder sig ind i navnefællesskabet med SMVdanmark, der skiftede navn fra Håndværksrådet for godt halvandet år siden. ”Vi fremtidssikrer dermed foreningen og meddeler samtidig klart og tydeligt vores tilhørsforhold til SMVdanmark, der jo er den eneste erhvervspolitiske organisation, der udelukkende varetager SMV’ers interesser,” siger Ellen Marie Vestergaard. 

 For at kunne skifte navnet ud har emnet været til beslutning på både en ordinær generalforsamling, der fandt sted den 13. marts og den ekstraordinære generalforsamling den 30. april. Dermed er beslutningen endelig. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Støt kampagnen

"Vi uddanner lærlinge"

Mangler du SMILEYèn til firmabilen kan du bestille på mail her..

Bliv medlem

LÆS MERE

Hvem er vi ?

 

Om foreningen

Det arbejder vi for...

Historie.

Da Herning Håndværkerforening blev stiftet i 1876 var Herning en by med omtrent 1400 indbyggere.......

LÆS MERE

5 store

bygge/anlægs projekter i Herning Kommune

Se det hele her