SMVherning

Om foreningen

Det arbejder vi for...

SMVHerning ønsker at styrke det lokale arbejdsgiverfællesskab, hvor erhvervsfolk mødes i et tværfagligt netværk for at igangsætte og præge den lokale og den regionale erhvervspolitik.

Lokalpolitisk er vores målsætning at arbejde for...

* Bedre og mere målrettet uddannelse af elever

* Rekruttering af lærlinge og elever, herunder Smiley kampagne

* Tilgang af den kvalificerede arbejdskraft, der efterspørges af virksomhederne

* Bedre tilgang til kommunale udbud og sikring af en fair behandling/konkurrence

* Lettere mulighed for at etablere virksomhed

* Bedre økonomiske vilkår for små og mellemstore virksomheder

* Sikre en god økonomi, så Håndværker- og Industriforeningen står stærkt og får den nødvendige gennemslagskraft

* Støtte til erhvervsfremmende aktiviteter, herunder tilskud til studerende og til skoler, der bevidst inddrager håndværk, industri, design og innovation i deres aktiviteter

* Forskønne og udvikle lokalområdet for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Landspolitisk er vores målsætning at arbejde for...

* Mere gennemsigtige, fair og lige regler bl.a. skatteforhold, erhvervsbeskatning og skattestruktur

* Færre administrative byrder

* Skabe debat omkring emner som selvstændighedskultur, innovation, vækst og udvikling samt adgang til finansiering.

Vi har samlet ovennævnte i tre overordnede slogans: 

SMVHerning... for bedre uddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

SMVHerning... for fair muligheder og bedre tilgang til kommunale udbud

SMVHerning... for forskønnelse og udvikling af Midtjylland

Læs vores vedtægter her