SMVherning

Varelotteriet

Varelotteriet

For over 130 år siden, i 1887, stiftede danske håndværkerforeninger Alm. Dansk Vare- og Industrilotteri – i dag kendt som Varelotteriet.Lotteriet blev stiftet med det formål at fremme dansk håndværk: Både gennem udlodningen af dansk producerede varer som præmierog gennem overskuddet, der gik til formål, der skulle fremme håndværket og komme håndværkerne til gode. Blandt andet gik overskuddettil landets tekniske skoler og støtte til håndværkere og deres enker.
I dag er varepræmierne skiftet ud med kontante pengepræmier, men både traditionen og tilknytningen til håndværkerforeningerne bestårstadig, da foreningerne får del i lotteriets overskud, baseret på antal solgte lodder i lokalområdet. Jo flere lodder, der sælges, jo flere midlerhar foreningerne til rådighed.Herning/Ikast Håndværker- og Industriforening råder over midlerne, som kan bruges til at fremme faget, legater til lærlinge og gode lokale formål. Derudover harHerning/Ikast Håndværker- og Industriforening mulighed for at søge Varelotteriet om yderligere midler til særlige formål.

Spil Varelotteriet og støt ”Foreningens navn” 

I Varelotteriet trækkes der lod om millionerne to gange om måneden.Med 205.000 lodder får du Danmarks bedste chance for at vinde hovedpræmien, der altid er på mindst 1.000.000 skattefrie kroner.På hvert udtrukket nummer følger også en sidegevinst til de to tilstødende lodder – det betyder, at du har endnu bedre chancer for at vinde!Tag traditionen op og spil på dit personlige lodnummer i Varelotteriet og støt Herning/Ikast Håndværker- og Industriforenings virke.

Læs mere om spillet og find din lokale på www.varelotteriet.dk