SMVherning

Herning/Ikast Håndværker- og Industriforenings Jubilæumsfond Legatfond

Vi har siden oprettelse af jubilæumsfonden i 1976 uddelt legatportioner i størrelsesorden op til 5.000,- kr.

Vi ønsker med denne fond at støtte uddannelsessøgende, for derigennem at støtte de erhvervsmæssige interesser i lokalområdet.

Hvem kan komme i betragtning?

I legatansøgningen skal man dokumentere, at man er i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, og at man yder en ekstraordinær indsats i den forbindelse. Ligger uddannelsesinstitutionen i Herning eller Ikast-Brande Kommune, har man tilknytning til egnens erhvervsliv og/eller har man tilknytning til Herning-Ikast området kan dette fremhæves.

Legatansøgere kan også begrunde deres ansøgning med behov for et tilskud i forbindelse med mesterskaber indenfor sit fag, studietur, praktikophold, udenlandsophold eller tilsvarende, men det er ikke en betingelse. Legatudvalget forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger, hvis det skønnes nødvendig. 

Ansøgningen

Ansøgningen bør maksimalt fylde én til to A4 sider og sendes til SMVHerning, att Jesper Juul Sørensen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, med tydelig adresseangivelse, personnummer- og kontooplysninger og angivelse af, hvorfor man er kvalificeret til at modtage et legat.

Ansøgninger bliver behandlet een gang om året, og ansøgninger skal være modtaget senest den 1. oktober. 

Legatmodtageren forpligtiger sig til at stille op til uddeling af legatet på foreningens generalforsamling. Hvis uddannelsen afbrydes inden studieafslutningen meddeles det til SMVHerning.

Legatudvalget

Læs mere om legatsøgning her

Legater til erhvervsskoleelever - Tips der hjælper dig i gang