SMVherning

Det får du som medlem:

Støt vores samarbejdspartnere - de støtter dig.

 

Som medlem kan du...

- være med til at påvirke erhvervspolitik og erhvervsudvikling
- udbygge dit personlige netværk og få nye erhvervskontakter
- deltage i faglige arrangementer og netværk for erhvervsfolk

Herudover får du adgang Håndværksrådets services og tilbud som bl.a. er et netværk på over 20.000 virksomheder, erhvervspolitisk indflydelse, juridisk rådgivning samt kontante tilbud.
 

Rabat på dit ATA-Carnet

Medlemmer af SMVdanmark eller en af Håndværker & Industriforeningerne under SMVdanmark får 25 % rabat på deres ATA-Carnet samt øvrige eksportdokumenter!

SMVdanmark har bemyndigelse til at udstede oprindelsescertifikater, påtegne eksportdokumenter og udstede ATA-Carneter.

Hvad er et ATA-Carnet?

ATA-Carnet ordningen er et toldsamarbejde mellem handelskamre og toldmyndigheder i over 70 lande rundt om i verdenen, for at gøre det nemmere for virksomhederne, at eksportere og importere div. varer og udstyr midlertidigt.

Et ATA-Carnet er et internationalt eksportdokument/varepas, som giver mulighed for told og skattefrit at eksportere og importere forskellige varer i op til et år.  Det er et fysisk dokument, som skal udstedes, underskrives og præges af et godkendt handelskammer før at det er gyldigt, herefter skal det ”godkendes” af dansk told før rejsen med Carnet’et kan påbegyndes.

SMVdanmark udsteder ATA-Carnet’er på i alt 4 kontorer rundt om i landet, så kunderne har mulighed for at afhente hos det kontor der er tættest på deres adresse eller få det tilsendt. Det nærmeste lokalkontor er i Herning.

Fordelene ved et ATA-Carnet

Med et ATA-Carnet i hånden gør det rejsen til udlandet meget nemmere.

Et ATA Carnet er et varepas som erstatter ind- og udførelsespapirer og overflødiggør sikkerhedsstillelse for told og afgifter på de fleste af Danmarks vigtigste markeder udenfor EU.

Benyttelse af et ATA Carnet giver bl.a. følgende fordele:

  • Der skal ikke betales told/afgifter eller stilles sikkerhed/depositum for indførte varer/fagligt udstyr i udlandet.
  • Der skal ikke udfyldes nogen form for toldblanketter.
  • Det er ikke nødvendigt at benytte udenlandske speditører til at ordne de omstændelige toldformaliteter.
  • Carnet’et giver  hurtig og gnidningsløs toldekspedition for varer og fagligt udstyr, som passerer over grænserne.
  • Rejs ubegrænset med dit Carnet inden for gyldighedsfristen.

SMVdanmark ekspederer ATA-Carnet’er fra dag til dag på i alt 4 kontorer rundt om i Danmark.

 

Nyttige links:

 Nyheder

 

Rabatportalen >> Spar dit kontingent og mere til - rabatter til gavn for dig og din virksomhed.Du skal bruge din virksomheds CVR-nummer for at logge ind.

Få indflydelse » Tilmeld dig Håndværksrådets Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

 

Det arbejder vi for...

SMVHerning ønsker at styrke det lokale arbejdsgiverfællesskab, hvor erhvervsfolk mødes i et tværfagligt netværk for at igangsætte og præge den lokale og den regionale erhvervspolitik.

Vi arbejder overordnet for at fremme erhvervslivets synspunkter og skabe de bedste rammer og vilkår for små og mellemstore virksomheder. I vores forening betyder det at vi arbejder for medlemmernes erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle interesser.
 
Vi deltager i en række bestyrelser, råd og nævn - for at være med til at udvikle lokalområdet og præge erhvervsudviklingen samt støtte op om vores medlemmers interesser. Ligeledes samarbejder vi med andre organisationer og foreninger, der hvor samarbejdet ligger inden for vores formål.
 
Vi gør også vores indflydelse gældende regionalt, nationalt og internationalt. Således er et af vores bestyrelsesmedlemmer Håndværksrådets repræsentant i Vækstforum Midtjylland. Og gennem vores medlemskab af SMVdanmark har vi indflydelse på, at de selvstændiges erhvervspolitiske ønsker varetages bedst muligt på nationalt og internationalt plan.
 
Medlemskabet af vores forening giver en række muligheder og konkrete tilbud til medlemmerne.

Lokalpolitisk er vores målsætning at arbejde for...

* Bedre og mere målrettet uddannelse af elever

* Rekruttering af lærlinge og elever, herunder Smiley kampagne

* Tilgang af den kvalificerede arbejdskraft, der efterspørges af virksomhederne

* Bedre tilgang til kommunale udbud og sikring af en fair behandling/konkurrence

* Lettere mulighed for at etablere virksomhed

* Bedre økonomiske vilkår for små og mellemstore virksomheder

* Sikre en god økonomi, så Håndværker- og Industriforeningen står stærkt og får den nødvendige gennemslagskraft

* Støtte til erhvervsfremmende aktiviteter, herunder tilskud til studerende og til skoler, der bevidst inddrager håndværk, industri, design og innovation i deres aktiviteter

* Forskønne og udvikle lokalområdet for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Landspolitisk er vores målsætning at arbejde for...

* Mere gennemsigtige, fair og lige regler bl.a. skatteforhold, erhvervsbeskatning og skattestruktur

* Færre administrative byrder

* Skabe debat omkring emner som selvstændighedskultur, innovation, vækst og udvikling samt adgang til    finansiering.

Vi har samlet ovennævnte i tre overordnede slogans: 

SMVHerning... for bedre uddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

SMVHerning... for fair muligheder og bedre tilgang til kommunale udbud

SMVHerning... for forskønnelse og udvikling af Midtjylland

 

Håndværksrådet er talerør for små og mellemstore virksomheder

Håndværksrådet arbejder udelukkende for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Håndværksrådet tager sig af små og mellemstore virksomheders interesser over for politikere og øvrige myndigheder både i Danmark og EU. Der er over 20.000 medlemsvirksomheder og arbejdet tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger med betydning for små og mellemstore virksomheders vilkår

I samarbejde med Håndværksrådet arbejder vi på en række erhvervspolitiske områder, der er vigtige for små og mellemstore virksomheder.

SMVHerning tager sig bl.a. af selvstændiges og små og mellemstore virksomheders interesser lokalt og regionalt, hvor Håndværksrådet fokuserer på disse virksomheders interesser i Danmark og internationalt.

SMVHerning arbejder bl.a. med Håndværksrådets bud på en kommunal udbuds- og indkøbspolitik. Buddene er en række meget konkrete forslag til, hvordan en kommune kan tilrettelægge udbud og indkøb - så indkøbs- og erhvervspolitikken understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder.

Link til Håndværksrådet

Vækstforum i Region Midtjylland

Gennem Vækstforum har vi mulighed for at få indflydelse på den fremtidige erhvervsudvikling og -politik i Region Midtjylland.

På Vækstforum’s hjemmeside kan du finde strategidokumenter og meget mere. Du kan også finde Vækstforum og regionens fælles vækst- og udviklingsstrategi frem mod 2025. 

Her finder du link til Vækstforum