SMVherning

Generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling i Herning-Ikast Håndværker- og Industriforening den 8. marts 2018

 1. Valg af dirigent
  1. Kjeld Skov blev valgt.

 

 1. Beretning om foreningens virksomhed
  1. Da formanden var syg, aflagde Kjeld Skov beretning. Der henvises til den skriftlige beretning.

 

 1. Orientering fra Herningsholm Erhvervsskole
  1. Den nye direktør Allan Kortnum orienterede om de mange spændende ting, der sker på skolen. En meget positiv ting er, at der i 2018 er 40 % flere end året før, der har søgt ind på Herningsholm Erhvervsskole for at få en erhvervsuddannelse.

 

 1. Regnskabet fremlægges
  1. Regnskaberne for Håndværkerforeningen, Varelotteriet og Jubilæumsfonden blev fremlagt af foreningens kasserer Klaus Brøcker. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Valg af bestyrelse
  1. Følgende bestyrelsesmedlemmer ønskede at udtræde af bestyrelsen: John Egebjerg Johansen og Bent Hansen. Herudover var Kjeld Skov og Kurt Jensen på valg. De blev begge genvalgt. Der blev ikke valgt yderligere bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. Valg af revisorer
  1. De nuværende revisorer Finn Kronbo og Leif Rygaard blev genvalgt.

 

 1. Fastsættelse af foreningens kontingent
  1. Det blev besluttet, at kontingentet skal være uændret på 500 kr.

 

 1. Håndværkerstiftelsens regnskab
  1. Regnskabet for Stiftelsen og Stiftelsens Legatfond blev gennemgået af formanden Henning Pedersen. Regnskaberne blev godkendt.

 

 1. Orientering fra Håndværkerstiftelsen
  1. Formanden Henning Pedersen redegjorde for foreningens virksomhed. Beretningen blev godkendt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Håndværkerstiftelsen
  1. Niels Pedersen var på valg. Han blev genvalgt.

 

 1. Indkomne forslag
  1. Der var ikke indkomne forslag.

 

 1. Eventuelt
  1. Vicedirektør Jacob Brandt holdt et lille indlæg om SMV Danmark. SMV Danmark ønsker at blive de små og mellemstore virksomheders talerør. Her ønsker man også at gøre et arbejde for at få yngre virksomhedsejere med ind som medlemmer. Det kræver, at man skaber aktiviteter, som gør det interessant at være medlem. SMV Danmark arbejder med at komme med et aktivitetskatalog, som vi kan afvikle lokalt. SMV Danmark vil gerne hjælpe os med at komme videre med vores strategi.