SMVherning

Erhvervspolitik

I SMVHerning arbejder vi for at fremme erhvervslivets synspunkter og skabe de bedste rammer og vilkår for små og mellemstore virksomheder. I vores forening betyder det at vi arbejder for medlemmernes erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle interesser.
 
Vi deltager i en række bestyrelser, råd og nævn - for at være med til at udvikle lokalområdet og præge erhvervsudviklingen samt støtte op om vores medlemmers interesser. Ligeledes samarbejder vi med andre organisationer og foreninger, der hvor samarbejdet ligger inden for vores formål.

Vi gør også vores indflydelse gældende regionalt, nationalt og internationalt. Således er et af vores bestyrelsesmedlemmer Håndværksrådets repræsentant i Vækstforum Midtjylland. Og gennem vores medlemskab af Håndværksrådet har vi indflydelse på, at de selvstændiges erhvervspolitiske ønsker varetages bedst muligt på nationalt og internationalt plan.

I samarbejde med Håndværksrådet arbejder vi på en række erhvervspolitiske områder, der er vigtige for små og mellemstore virksomheder.

SMVHerning tager sig bl.a. af selvstændiges og små og mellemstore virksomheders interesser lokalt og regionalt, hvor Håndværksrådet fokuserer på disse virksomheders interesser i Danmark og internationalt.

SMVHerning arbejder bl.a. med Håndværksrådets bud på en kommunal udbuds- og indkøbspolitik. Buddene er en række meget konkrete forslag til, hvordan en kommune kan tilrettelægge udbud og indkøb - så indkøbs- og erhvervspolitikken understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder.

Vores fælles erhvervspolitiske indsatsområder dækker bl.a.:

• Innovation, vækst og udvikling

• Erhvervsbeskatning og skattestruktur

• Start eller salg af egen virksomhed

• Selvstændighedskultur

• Fair konkurrence mellem virksomheder

• Styrkelsen af erhvervsuddannelserne

• Lettere adgang til finansiering

• Mulighederne i en global verden

• Færre administrative byrder

 

Offentlig indkøbspolitik er også erhvervspolitik. Når målet for den danske erhvervspolitik er at fremme selvstændighed, styrke kreativitet og innovation og samtidig have høj konkurrence på markedet, er det nødvendigt, at kommunernes indkøb indrettes, så de bedst muligt understøtter disse mål.

SMVHerning har et årligt medlemsmøde med begge kommuner, hvor man kan høre budgetforligene, og hvad pengene skal bruges til de næste par år. Emner som områdets erhvervspolitik, sygehusplacering, gågaderenovering, erhvervsgrunde, TimeWorld, infrastruktur til tiltag i forbindelse med koncerter bliver fx vendt.

Læs Håndværksrådets 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik (pdf).

 
Bygge- og anlægsvirksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner.

Her er en liste med virksomheder med over 10 ansatte indenfor bygge- og anlægsbranchen i Herning kommune og Ikast-Brande kommune.
Formålet med listen er at synliggøre bygge- og anlægsvirksomheder for totalentreprenører og andre med store byggeopgaver  i hele Danmark og eventuelt internationalt.

 

Vækstforum i Region Midtjylland

Gennem Vækstforum har vi mulighed for at få indflydelse på den fremtidige erhvervsudvikling og -politik i Region Midtjylland.

På Vækstforum’s hjemmeside kan du finde strategidokumenter og meget mere

 
Praktiksteder for 9. klasse elever - SMVHerning hjælper til
 

Det er SMVHernings opfattelse at grundskolen ret ensidigt skoler eleverne til de gymnasiale uddannelser. Og den udfordring løses ikke alene af den nye skolereform. I grundskolen er det de boglige kompetencer, som prioriteres højest og anerkendes mest, og mange af de fag, som i kombination med boglige fag kunne pege i retning af en erhvervsuddannelse – f.eks. sløjd, hjemkundskab og billedkunst – er små fag, der ofte ses løsrevet fra de boglige fag, der ligger tidligt i skoleforløbet, og som ikke anerkendes i form af karaktergivning og prøver. Tidligere kunne eleverne få kendskab til erhvervsuddannelser via praktik i de ældste klasser. Dette er enten helt eller delvis afskaffet.

Dette må ikke skyldes manglende praktiksteder, så derfor tilbyder SMVHerning en række steder, der kan kontaktes for en eventuel praktikperiode.
 
Støtte til en lokal international skole
Det lokale håndværksråd er glade for at kunne støtte International School Ikast-Brande. Skolen bød i 2009 de første elever velkommen.

I lang tid har virksomheder i det midtjyske område efterspurgt en international skole.

For at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft er det af stor betydning, at potentielle udenlandske arbejdstageres børn kan tilbydes en international skoleuddannelse, der enten vil være en naturlig fortsættelse af en allerede påbegyndt skolegang i et andet land eller danne baggrund for en fortsat skolegang i et hvilket som helst land i verden.

Derfor har bestyrelsen vlagt at støtte den internationale skole i Ikast-Brande Kommune.

Skolen er en selvejende friskole, der har til huse i egne lokaler på Vestre Skole i Ikast. Ved at placere friskolen på en allerede eksisterende skole, får friskolen adgang til blandt andet faglokaler og idrætsfaciliteter, ligesom både lærere og elever kan nyde godt af det faglige og sociale fællesskab med skolens øvrige elever og ansatte.
 
Cambridge-modellen
International School Ikast-Brande vil bruge det internationalt anerkendte Cambridge-undervisningssystem.
Systemet er meget udbredt i Europa og giver adgang til International Barralaureate (IB)-gymnasier og dermed mulighed for en internationalt anerkendt studentereksamen.
Cambridge-modellen tager udgangspunkt i fagene matematik, engelsk og science. I øvrige fag vil skolen bruge en kombination af danske og internationale standarder. Undervisningen foregår udelukkende på engelsk. Dog tilbyders dansk som 2. sprog.
Ud over fagene engelsk, science og matematik tilbyder skolen bl.a. følgende fag: dansk, idræt, kreative fag og yderligere fremmedsprog for de ældste elever.