SMVherning

ARRANGEMENT KALENDER:

Generalforsamling 2020 

Ny info om generalforsamlingen i SMVherning

Grundet coronavirus laves vores generalforsamling om til kun at omfatte selve generalforsamlingen hos Advokatfirmaet Dahl, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning den 18. marts kl. 17.00, uden underholdning og spisning – ønsker du stadig at deltage, så tilmeld dig på mail.

Tilmelding skal ske til Conny Sørensen på: cs@erhvervsraadet.dk

Senere i år – når der er kommet ro på coronavirusen, laver vi et socialt arrangement med Lindy og efterfølgende spisning. I får en invitation til dette arrangement, når vi ved, hvornår det bliver.

 

Dagsordenen for selve generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Orientering fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

4. Godkendelse af årsrapport

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af foreningens kontingent

8. Håndværkerstiftelsens regnskab

9. Orientering fra Håndværkerstiftelsen

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Håndværkerstiftelsen

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt

 Se vedtægterne HER