SMVherning

Historien

Da Herning Håndværkerforening blev stiftet i 1876 var Herning en by med kun blot ca. 1400 indbyggere. Foreningen var den første egentlige forening for byens borgere, og alle herningensere fik da også ret til at melde sig ind i foreningens sygekasse.

I 1876 var Hernings vedvarende vækst netop indledt, og håndværkerforeningen tog straks fat på opgaven med at bygge byen op – både bogstavligt og i overført betydning. Der blev samlet ind til – og holdt bal til fordel for – byens nye kirke, oprettet teknisk skole og etableret sangkor. Endvidere arrangerede håndværkerforening Hernings første egentlige byfest, da der i 1891 blev holdt »Håndværkerfest.«

Med jævne mellemrum stod foreningen bag udstillinger, hvor egnens håndværkere vil lov til at vise deres kunnen. Der går en lige linje fra disse udstillinger i slutningen af 1800-tallet til den allerførste messe i det nyåbnede Messecenter Herning i 1963. Byens nuværende flagskib åbnede med en HI-Messe (Håndværk og Industri-Messe) efter stærk inspiration fra Herning Håndværker- og Industriforening. Foreningen havde i 1961 skiftet navn under indtryk af den stigende industrialisering.

Foreningen opførte egen bygning med Teknisk Skole i 1887. »Håndværkerforeningen« udviklede sig til et forlystelsescentrum i Herning – blandt andet med den dengang landskendte varieté, Landsbyen. Bygningen blev solgt i 1963, og afkastet har lige siden været anvendt til nye initiativer i Herning. Det var således HHI, der i 1974 lånte Messecenter Herning en halv million kroner, så byggeriet af den runde hal kunne finansieres. Hallen har siden været en væsentlig krumtap i messecentrets store arrangementer som Holiday on Ice, håndboldlandskampe og i 2001 Dansk Melodi Grandprix. Sidenhen har "Boxen" overtaget en del af disse arrangementer.

HHI har gennem hele sin historie været aktivt engageret i Hernings udvikling. I en længere årrække omkring 1900 stillede den med egen liste til sognerådsvalget. I 1894 vandt foreningen sognerådsvalget og den daværende formand satte sig til rette som sognerådsformand.

Sammen med Handelstandsforeningen og Arbejdernes Fællesorganisation lykkedes det i 1918 foreningen at skaffe både et apotek og en badeanstalt til byen. Senere gik foreningen aktivt ind i arbejdet for at skaffe Det jyske Ungskue til Herning. Det lykkedes efter adskillige års hårdt arbejde, og i årtier var Ungskuet en højprofileret del af MCH's aktiviteter.

Store dele af kulturlivet i Herning har i mange år nydt godt af HHI’s rundhåndede bevillinger. I 1993 besluttede bestyrelsen at opprioritere sit engagement i kulturelle aktiviteter ud fra den opfattelse, at »et rigt kulturliv vil gøre byen mere spændende og morsom at bo i og samtidig trække flere virksomheder og mennesker til byen.«

Ud over foreningens indsats for Hernings ve og vel, har den i alle år stået bag et væld af forskelligartede tilbud til medlemmerne: lige fra baller (der skulle slutte senest klokken fire – morgen!) til årlige møder med Hernings til enhver tid siddende borgmester. I 1954 indrettede foreningen en håndværkerstiftelse i en eksisterende byejendom. Ejendommen blev fra 1999 til 2001 ombygget og gennemgribende moderniseret for omtrent ti millioner kroner. 

På generalforsamlingen i 2004 ændrede Herning Håndværkerforening navn til Herning-Ikast Håndværker- og Industriforeningen. Målet var at sende et signal omkring samarbejdsrelationer forud for debatten om sammenlægning af Herning og Ikast kommuner.